Fremtidens parcelhuse, Herfølge – et innovativt udviklingsprojekt

Modernistisk parcelhus med facader i træ
(foto: Rune Johansen)

Fremtidens parcelhus blev initieret i 2005/06 med det formål at udvikle byggesektoren. Det er et demonstrationsbyggeri, hvor kravet var, at det skulle være et lavenergibyggeri (klasse II eller I i forhold til BR06), og at det skulle være Svanemærket. Svanemærket stiller her krav til energi og ventilation og til materialevalg. Det fordrer desuden kvalitetssikring og styring af byggeprocessen, samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner for beboerne. Se kriterierne på www.ecolabel.dk/kriterier.

Projektet omfatter i alt 86 huse fordelt på 49 parcelhuse, 9 dobbelthuse og 21 rækkehuse. Januar 2008 er ca. halvdelen af projektet realiseret. For en uddybet beskrivelse af projektet se projektets egen hjemmeside.

Parcelhus i træ
(foto: Rune Johansen)

Teknologisk er hovedresultatet udviklingen af en række typehuse, der lever op til kravene om at være enten klasse I eller klasse II lavenergi, og samtidigt leve op til svanemærkekravene. Projektet har bidraget væsentligt til, at der nu (januar 2008) er 30 typehusproducenter, der udbyder lavenergi klasse I typehuse, og 19 registrerede producenter der kan tilbyde 30 forskellige svanemærkede typehuse.

Samspil mellem aktører

Projektets markante særkende er det innovative og dialogorienterede samspil mellem lokale aktører, byggesektoren og institutionelle aktører. Hovedelementerne i dette samspil var:

Erfaringer

Fremtidens parcelhus har givet en række erfaringer, som kan nyttiggøres i forhold til fremtidige projekter. Projektet er nu under evaluering (1. fase gennemføres i 2008), men umiddelbart kan to elementer fremhæves:

Projektets effekt i forhold til læring og kompetenceudvikling indgår i projektets evaluering. Den umiddelbare synlige effekt er producenternes (typehusproducenter og arkitekter) udbud af klasse I og svanemærkede huse. I projekteringen er der blevet opbygget kompetencer og rutiner i forhold til klasse I kravene i BR06 og i forhold til svanemærket. Svanemærkningen kræver opstilling af totale materialelister og leverandørerklæringer der sikrer overholdelse af materialekrav før igangsættelse. Projektet har derfor også fordret at leverandører har udviklet umiddelbar tilgængelig dokumentation.

I forhold til byggesektorens rammebetingelser for klima-, energi og miljøorienteret byggeri har projektet således haft en effekt

Af Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk