Arrangementer

2. Seminar i Næstved: Fremtidens bæredygtige byggeri 14.3.2012

Projekt KIBS har for anden gang, i samarbejde med Næstved Kommune, været med til at afholde et seminar i Næstved om bæredygtigt byggeri. Første seminar blev afholdt i maj 2010 og d. 14. marts 2012 blev bæredygtigt byggeri igen sat på dagsordenen i Næstved. Se oplæg og referater fra seminaret 2012 her og fra 2010 her.

På seminaret var tre spørgsmål på programmet:

  1. Hvordan udvikles Næstved-egnens potentialer for klimarigtige og bæredygtige byggeløsninger?
  2. Hvad er barrierer for at komme i gang med energirenovering og bæredygtigt byggeri - og hvordan kan de overvindes?
  3. Hvordan kan vi skabe samarbejde og fælles indsats for energirenovering og bæredygtigt byggeri?

Omkring 50 fagfolk med tilknytning til byggesektoren deltog – her i blandt murere, tømrere, vvs’ere, arkitekter, energirådgivere og repræsentanter fra banker, realkreditinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber samt Næstved Kommune. Sammen benyttede de seminaret til at fortælle om deres erfaringer fra byggesektoren og diskutere, hvilke muligheder de ser for fremtidens arbejde med bæredygtigt byggeri og energirenoveringer.

 

Klar til fremtidens energirenovering i Roskilde 28.4.2011

Udviklingsværksted, se oplæg og referater her om Fremtidens energirenovering i Roskilde

Byggesektoren står foran en stor indsats for at skulle energirenovere de mange ejendomme der ikke lever op til dagens niveau.  Dansk Byggeri og Håndværksrådet afventer at regeringens Energistrategi 2050 og EU´s nye energikrav omsættes til handling, og energiselskaberne ruster sig til at skulle gå ind og høste energibesparelser i form af støtte til energirenovering af bygningerne. Der vil komme nye tiltag, som f.eks. ændrede finansieringsmuligheder af energirenoveringer, det vil blive gjort mere attraktivt at spare energi, ejendomsmæglere skal skilte med energimærket, og politisk vil der blive satset målrettet på at fremme klima-orienteret tilpasning.

I stedet for at afvente initiativer ”fra oven”, kan byggesektorens aktører i samspil med kommunerne selv bidrage til udviklingen og ruste sig til de fremtidige udfordringer. Vi kan blive inspireret af andres erfaringer og i fællesskab finde muligheder og barrierer for at komme i gang i lokalområdet. Samtidig kan byggesektoren ruste sig til det stigende grad af partnering og produkt-service kæde- samarbejde, som energirenovering (og lavenergi byggeri) vil kræve af både tekniske grunde og for at kunne opnå konkurrencedygtige priser.

 

Energirigtige bygninger - Workshop 26.1.2011

Workshop på konferencen "Klimaomstilling i region Sjælland" 26.1.2011, se her

Workshoppens formål er at udpege behov for erfaringsudveksling og forskning, der kan fremme klimaomstilling i byggeriet med udgangspunkt i potentialer og barrierer i region Sjælland. Fokus er på kommunens rolle som formidler af klimapolitiske mål og koordinator af/deltager i netværk og processer, der kan bidrage til omstilling. Hovedspørgsmålet er: hvordan kan et øget samarbejde mellem kommuner, byggeaktører  og videninstitutioner fremme udvikling af energirigtige bygninger? Hvilke vidensbehov, samarbejdsmuligheder og erfaringsudvekslingsbehov kan udpeges?

Læs KIBS arbejdsrapport Klimaomstilling i byggesektoren - kommunernes rolle, som var oplæg til konferencen

 

Fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved 26.5.2010

Udviklingsværksted om Fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved, se indbydelse og referat

Projekt KIBS indbyder i samarbejde med Næstved kommune, Agenda-21 Rådet, Byggesocietet, Næstved-egnens Udviklingsselskab til en dag med inspiration og efaringsudveksling for aktører, der er engageret i udvikling af byggeri og byggeerhverv i Næstved-området:

35 repræsentanter for byggesektoren på Næstved-egnen var mødt op for at diskutere mulighederne for at fremme bæredygtighed i fremtidens byggevirksomheder og byggeprojekter. Se dagens oplæg:

Kommuner, klima og byggeri 27.8.2009

Seminar på Jomfruens Egede 27.august 2009 for medarbejdere i kommuner i region Sjælland, se program, oplæg og referater her

Temaet for dagen var overordnet hvordan bæredygtigt byggeri og renovering kan sættes i gang og hvordan det kan integreres i den kommunale udviklingsstrategi – hvad kan gøres i netop din kommune, i hvilket regi og hvordan kan det opstartes?

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk