Om projekt KIBS

Klimaændringer og Innovation i Byggeriet – Region Sjælland

Ovenlys
Fra bebyggelsen Fremtidens Parcelhuse, Herfølge (foto: Rune Johansen)

Projekt Klimaændringer og Innovation i Byggeriet – region Sjælland (KIBS) sætter fokus på energi- og miljømæssige udfordringer for fremtidens nybyggeri og renovering. Projektets mål er at bidrage til dialog, kompetenceudvikling og innovation blandt regionens virksomheder, institutioner, planlæggere og brugere, således at de står rustet til fremtidens energi- og miljøkrav.

Forprojekt

Forprojektet var støttet af Vækstforum Sjælland og blev gennemført i perioden 1.10.2007-31.3.2008 med følgende deltagere:

I forprojektet har vi arbejdet på at undersøge og fremlægge muligheder og betingelser for udvikling af byggeriet til at møde klimaudfordringerne i et regionalt perspektiv. De forskellige partnere har kunnet bidrage med forskellige synsvinkler, som har været meget frugtbare i forhold til byggeriets kompleksitet. Forprojektets arbejde er formidlet her på hjemmesiden.  I forprojektet har vi peget på en lang række relevante aktiviteter, som kunne iværksættes for at fremme en samtidig udvikling af byggeteknik, byggeerhverv og byggeri/ombygninger med inddragelse af klima- og miljøkrav. Det har af finansieringsmæssige grunde ikke været muligt at videreføre KIBS-projektet i sin helhed.

Delprojekt1. Klimaændringer og Innovation i byggeriet – kommunal indsats

Der er igangsat et delprojekt med støtte fra Vækstforum Sjælland i perioden 1.1.2009-1.12.2009. I dette delprojekt fokuseres på relationer mellem kommunal indsats og byggeerhvervenes udvikling. Hvordan kan kommuner medvirke til at ruste regionens byggeerhverv til fremtidens klimakrav? Hvordan kan koncepter for bæredygtig renovering og nybyggeri udvikles og spredes i kommunerne og hvilke erfaringer gøres der om integration af klima- og miljøtiltag i byggeprojekter? Hvordan kan byggeaktiviteter med fokus på bæredygtighed synliggøres og bidrage til inspiration og videreudvikling af gode ideer blandt producenter, brugere og byggeriets øvrige parter? Hvad kan være kommunernes rolle i denne sammenhæng?  

Målgrupper er byggeriets mange aktører, kommunale medarbejdere og andre med særlig interesse for bæredygtigt byggeri.

 Projektet udføres af

Projektet samarbejder fortsat med parterne i den oprindelige projektgruppe og følgegruppen med repræsentanter for bla. Dansk Byggeri, BAT-kartellet, Byggematerialbranchen, Kommunernes Landsforening, Det Økologiske Råd, Landsorganisationen for Økologisk Byggeri, Handelshøjskolen, samt repræsentanter for regionen.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk