Scenarier for klimaændringer

Klimaændringer kræver ændret byggeskik

Når klimaet forandrer sig, ændres også de påvirkninger, et byggeri udsættes for. Et ændret klima kræver derfor en ændret byggeskik.

Bygningers hovedstruktur har en levetid af størrelsesordenen 100 år. Nogle komponenter i bygningerne udskiftes dog undervejs, således at der for nogle deles vedkommende er mulighed for løbende justeringer og tilpasninger.

Nyt byggeri bør klimatilpasses fra starten

Ved byggeriets planlægning kan man i nogen grad indbygge muligheder for opgraderinger og for tilpasninger, som man så kan beslutte sig for senere.

Generelt gælder det, at det er væsentligt dyrere (undertiden mange gange dyrere) at forbedre en bygning end at indbygge den tilsvarende højere ydeevne fra start. Det kan derfor være en fordel at reagere efter en lidt pessimistisk vurdering, dvs. en antagelse om en lidt mindre gunstig udvikling i klimaet end den, man anser for mest sandsynlig.

Det gælder især hvis investeringen er lille. Det betyder også, at det er et problem i sig selv, at der er usikkerhed med hensyn til, om klimaændringerne bliver, som vi nu forventer.

Kendskab til klimaforandringer skaber nye krav

Forventningerne til fremtidens klima er således afgørende for de beslutninger, der skal træffes vedrørende krav til nutidens byggeri. Kendskabet til den mulige variation i fremtidens klima, klimascenarier, og til de enkelte klimaparametres betydning for bygningernes funktion er afgørende for, at bygherrer kan efterspørge byggeri, som er tilpasset fremtidens behov, og for at rådgivere og håndværkere kan udføre det.

Scenarier for klimaændringer er udarbejdet af Jørgen Nielsen og Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk