Kommuner, klima og byggeri

Klima og byggeri er et aktuelt emne for tiden.  Klimakrisen sætter fokus på energiforbruget i bygninger og de muligheder for CO2-reduktion der ligger i energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Finanskrisen har skabt behov for initiativer til at øge beskæftigelsen i byggeerhvervene. I mange kommuner er de kommunale bygninger nedslidte og trænger til modernisering. Endelig er der fornyet interesse for innovative tiltag i byggeri og byplaner: grønne bydele, passivhuse, intelligent byggeri, sol-arkitektur, diodebelysning osv.  vinder frem, og skaber muligheder for eksport og fornyelse i byggesektoren.

Der er tiltag fra regeringens side til støtte for klima- og energirigtigt byggeri, bla. stramninger i bygningsreglementet og støtte til energibesparende byggematerialer i forliget om renovering. Men der er ikke opstillet krav og stillet ressourcer til rådighed for en massiv indsats på området.

Derfor må kommunerne selv tage initiativer, hvis de vil bidrage til løsninger på klimakrisens udfordringer. Her og i eksempelsamlingen kan du læse om nogle af de muligheder, som forskellige kommuner har udviklet.

I KIBS-rapporten Klimaomstilling i byggeriet - kommunernes rolle har vi samlet nogle af de muligheder som kommunerne har for at bidrage til klimaomstilling og beskrevet nogle af de hidtidige erfaringer om energirenovering og klimaplaner.

På et seminar om Kommuner, klima og byggeri for region Sjællands kommuner afholdt af KIBS tegnede de forskellige oplæg og gruppediskussioner muligheder og perspektiver for kommunernes mulige indsats i forhold til byggeriet.

Hver kommune har særlige lokale betingelser og muligheder for at igangsætte initiativer til at fremme bæredygtigt byggeri. I KIBS-projektet vil vi følge nogle af disse muligheder for at se hvordan de kan udvikles, hvilke ressourcer der kan aktiveres, hvilke lokale aktører der kan komme i spil, og på hvilke måder der kan skabes synergier og innovative muligheder gennem de lokale kræfters samspil.

Næstved-egnen har eksempelvis nogle særlige muligheder, da der findes mange fremsynede arkitekt- og ingeniørvirksomheder, mange bygge-virksomheder inden for alle fag, kommunale klimaplaner og mange lokale aktiviteter og projekter omkring bæredygtigt byggeri. På denne baggrund har KIBS-projektet i samarbejde med lokale aktører afholdt to spændende udviklingsværksteder om fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved. Det første seminar i Næstved blev afholdt i maj 2010, og i marts 2012 blev det andet seminar afviklet, hvor vi bl.a. fik fulgt op på den spændende udvikling, som kommunen og andre af Næstveds aktører har gennemgået og som planlagt vil gennemgå fremadrettet.

Roskilde har bydele med ældre bygninger, der nok kunne trænge til energirenovering og hvor der ville være penge at spare for brugerne, hvis blot de kom igang med at få mod på det. Der er mange aktører som hver især kunne bidrage til at fremme energirenovering og tiltag til vedvarende energi, smart grid etc., men som ikke i øjeblikket koordinerer og samler kræfterne herom. Håndværkere, som har taget energivejlederuddannelsen, energikonsulenter, banker, kommunen, Roskilde varmeforsyning, Dong, mfl. Læs hvad der kom ud af at samle disse forskellige aktører på et seminar om Klar til fremtidens energirenovering

Læs mere om kommunernes muligheder i Økologisk Råds hæfte: Kommunernes muligheder - energi og klima. (okt 2009)

 

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk