Omstilling af byggesektoren i Region Sjælland

Tagbeklædning af træ
(foto: Rune Johansen)

Regionen spiller en vigtig rolle i forhold til at imødekomme udfordringerne i relation til klimatilpasninger, CO2-reduktion og energibesparelser. Nationale målsætninger og reguleringer kan ikke alene skabe nytænkning og innovation i byggesektoren på klimaområdet. Det er nødvendigt at skabe regional opmærksomhed og regionale initiativer. For regionen er det samtidig en mulighed for at styrke videns-, kompetence- og erhvervsudviklingen i regionen inden for klimaområdet og byggesektoren.

Vi ser på, hvordan der i Region Sjælland kan ske en styrkelse af byggesektorens innovation i forhold til klimaudfordringerne.

Omstilling af byggesektoren i Region Sjælland er udarbejdet af Maj-Britt Quitzau, DTU; og Inger Stauning, RUC; i samarbejde med Jesper Holm, RUC; Bent Søndergård, RUC; Sten Bonke, DTU; og Merete Nørby, TI

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk