Klimakrav og virkemidler i byggeriet

Bygninger bidrager med ca. 40 % af samfundets samlede energiforbrug og står for en stor andel af miljøbelastningerne. I de kommende år vil byggeriet blive stillet overfor stadig stigende krav om CO2-reduktion og tilpasning til klimaændringer. Hvis nutidens byggeri skal leve op til fremtidens krav, må det kunne opfylde såvel krav til energi og klimatilpasning, som krav til sundhed og miljø og øvrige funktionelle og sociale krav.

Solfangere på tag
(foto: Rune Johansen)

Hvad kan der gøres, hvem kan gøre noget og hvilke handlemuligheder kan ses?

I det følgende gennemgås potentialer og barrierer for miljøforbedringer og energibesparelser på baggrund af de senere års udredninger, forslag og reguleringstiltag. Herefter gennemgås handlemuligheder og erfaringer fra kommuner og konkrete byggerier, især fra Region Sjælland, men også andre relevante eksempler på erfaringer og handlemuligheder inddrages. Endelig konkluderes ved at fremhæve nogle indsatsområder, som i særlig grad kan være relevant i et regionalt perspektiv og hvad projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS) kan gøre i forhold hertil.

Klimakrav og virkemidler er udarbejdet af Inger Stauning og Jesper Holm, RUC, 2008 i samarbejde med Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk