Om KIBS-projektet:

Projekt Klimaændringer og Innovation i Byggeriet – Region Sjælland (KIBS) skal bidrage til dialog, kompetenceudvikling og innovation blandt regionens virksomheder, institutioner, planlæggere og brugere, så de står rustet til fremtidens klimakrav, læs her.

Se seminarer om fremtidens energirenovering i Roskilde og fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved

Foto: Munksøgårdbebyggelsen i Trekroner

Regionale handlemuligheder

Formålet med projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet - Region Sjælland (KIBS) er at rejse debat og bidrage til at skabe regionale handlemuligheder: Hvordan kan regionens virksomheder, kommuner og bebyggelser komme i front og vise vejen til attraktive, klimasikrede og bæredygtige teknologier og muligheder?

Kommunerne viser vejen

Klimastrategier og omstilling til energi- og miljørigtigt byggeri står på dagsorden. Mange kommuner har udviklet innovative bud på klima-strategier, energiplaner, CO2-reduktionsmål, og mange af disse indeholder også planer for egne bygninger såvel som kampagner, guidelines og krav til private bygninger. Læs om:

Dialog og gode eksempler

Den bedste måde at formidle gode ideer på er at vise dem i praksis som lærerige eksempler på kommunal indsats, byggerier og innovative indsatser. Læs om:

Se selv nogle af de spændende byggeprojekter ved at tage en tur med Klimaekspressen, som arrangerer ture bla. til Stenløse Syd, Lolland brintby, Fremtidens Parcelhuse, Hallingelille mfl., se folder.

Om KIBS-projektet

KIBS- projektet vil identificere og koble sig på planer og byggeprojekter for at gå i dialog om muligheder for innovative energi-, miljø- og klimaforbedringer. Læs om projektet

I forprojektet er der udført kortlægninger af byggeprojekter, tekniske løsninger og byggesektor i regionen, samt skabt indsigt i klimaændringernes konsekvenser for byggeriet.

I delprojektet KIBS-1 Klimaændringer og innovation i byggeriet - kommunal indsats sættes fokus på strategier og vilkår for kommunernes indsats for at fremme udvikling af bæredygtigt byggeri, specielt med henblik på at fremme energirenovering af den lokale bygningsmasse.

I delprojektet KIBS-2 Klimaændringer og innovation i byggeriet - udvikling i byggesektoren sættes fokus på muligheder for at byggeerhvervene udvikler energi- og klimarigtige løsninger. Her vil satsninger på energirenovering af offentlige bygninger, samt boligforeningers og private boligejeres muligheder for energirenovering og installation af energibesparende udstyr, samt helt nye løsninger på energi- og klimaproblemer kunne bidrage til ny udvikling i byggesektoren, såvel teknisk som organisatorisk.


Projektet er finansieret af Vækstforum Sjælland.
Logo for vækstforum Sjælland og Region Sjælland

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk