Om KIBS-projektet

Projekt Klimaændringer og Innovation i Byggeriet – region Sjælland (KIBS) , er et forsknings- og udviklingsprojekt på ENSPAC, Roskilde Universitet, med støtte fra Vækstforum Sjælland. Projektet sætter fokus på energi- og miljømæssige udfordringer for fremtidens nybyggeri og renovering.

Projektets mål er at bidrage til dialog, kompetenceudvikling og innovation blandt regionens virksomheder, institutioner, kommuner og  planlæggere. Vi formidler og analyserer  forskellige måder at inddrage byggesektorens aktører, private, offentlige som kommuner, omkring klimaomstilling i byggesektoren.

KIBS startede i 2007 med et forprojekt der belyste muligheder og betingelser for udvikling af byggeriet til at møde klimaudfordringerne i et regionalt perspektiv. Forprojektet kortlagde muligheder for omstilling af byggesektoren i region Sjælland. Delprojekt 1 fokuserede på kommunernes rolle for klimaomstilling i byggeriet. KIBS er nu ved delprojekt 2 og arbejder videre med relationer mellem kommunal indsats og byggeerhvervenes udvikling.

træhus
Fra bebyggelsen Fremtidens Parcelhuse, Herfølge (foto: Rune Johansen)

Vi er nu ved at analysere forskellige former for inddragelse og netværk af byggesektorens aktører og offentlige private partnerskaber omkring energi og klimatilpasset renovering og byggeri. Der fokuseres på forskellige relationer mellem kommunal indsats og byggeerhvervene med deltagelse af forskellige interessenter i klimaomstillet byggeri. Hvordan kan der udvikles strategier for at fremme bæredygtigt og klimarigtigt byggeri med udgangspunkt i regionens potentialer?

Der er store potentialer i at spare på energien i bygninger, som iflg. Klimakommissionens rapport er relateret til 40% af energiforbruget. Potentialerne findes især i den eksisterende boligmasse, som i gennemsnit bruger 2 ½ gange mere energi end nye bygninger, opført efter kravene for bygningsreglementet 2010. At nedbringe energiforbruget og at blive rustet til fremtidens miljø og energikrav kræver, at der udvikles innovative, klimarigtige løsninger, både i nybyggeriet og i renovering af den bestående bygningsmasse. Men hverken bygningssektoren, staten, kommunerne, boligselskaberne, huskøberne eller lejerne har evnet at rykke i den fart og dybde der er brug for. KIBS-projektet tager udgangspunkt i de muligheder der kan udvikles for en lokal og regional indsats omkring byggeprojekter, bygninger og byggeerhverv i region Sjælland.

Læs mere om projektet her

Projektteamet bag KIBS:

Lektor Jesper Holm (projektleder)

Lektor Inger Stauning

Lektor Bent Søndergård

Roskilde Universitet, Institut for Miljø Samfund og Rumlig Forandring ENSPAC

Arbejdsnotater fra projekt KIBS:

Projektbeskrivelser for KIBS-hovedprojekt, delprojekt 1, delprojekt 2

Nielsen, Jørgen og Torben Valdbjørn Rasmussen (2008): Scenarier for klimaændringer. KIBS, RUC.

Stauning, Inger og Jesper Holm (2008): Klimakrav og virkemidler – kommunernes handlemuligheder. KIBS, RUC

Quitzau, MajBritt, Inger Stauning, Jesper Holm, Bent Søndergård, Sten Bonke, Merete Nørby (2008): Omstilling af byggesektoren, region Sjælland. KIBS, RUC.

Ottesen, Lisbeth, Ernst JdP Hansen, Rob Marsh, Torben Valdbjørn Rasmussen (2008): Eksempelsamling - byggeteknik, se www.klimabyggeri.dk , KIBS, RUC

Holm, Jesper, Inger Stauning, Bent Søndergård (2010): Eksempelsamling – kommunal planlægning, se www.klimabyggeri.dk , KIBS, RUC

Holm, Jesper, Inger Stauning, Bent Søndergård (2008): Eksempelsamling - bebyggelser, se www.klimabyggeri.dk , KIBS, RUC

Stauning, Inger, Jesper Holm og Bent Søndergaard (2011): Klimaomstilling i byggeriet - kommunernes rolle. KIBS rapport. RUC

Papers og artikler

Holm, Jesper, Inger Stauning og Bent Søndergaard (2009): Climate and eco-adaptation in housing and construction – transition as local and regional strategies. Paper fremlagt på 1st International Conference on Sustainability Transitions in Amsterdam  Juni 2009

Holm, Jesper, Inger Stauning og Bent Søndergaard (2010): Local transition strategies for low carbon construction and housing – studies of innovative Danish municipalities. Paper fremlagt på Sunrise-konferencen, RUC 20-22.april 2010.

Søndergård, Bent, Inger Stauning and Jesper Holm (2011): Municipal Climate Governance and Formation of Local Transition Places. Paper for Nordic Geographic Meeting, Roskilde University (RUC), May 25-27, 2011

 

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk