Potentialer og barrierer for energibesparelser i byggeriet

At spare på bygningers energiforbrug er den absolut mest rentable måde at reducere CO2-udslippet! Ved besparelser kan opnås reduktioner, som tjener sig selv hjem i sparede driftsudgifter, og ved omlægning til vedvarende energikilder opnås yderligere lettilgængelige CO2-reduktioner. Det er dog ikke alle CO2-reduktioner der er rentable, og de fordrer alle indsats og investeringer nu for at realiseres.

I det følgende gennemgås potentialer, barrierer og handlemuligheder for energibesparelser.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk