Seminar: Fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved

Udviklingsværksted

Projekt KIBS afholdt i samarbejde med Næstved kommune, Agenda-21 Rådet, Byggesocietet, Næstved-egnens Udviklingsselskab et udviklingsværksted  med inspiration og efaringsudveksling for aktører, der er engageret i udvikling af byggeri og byggeerhverv i Næstved-området. Dagens hovedspørgsmål var:

35 repræsentanter for byggesektoren på Næstved-egnen var mødt op for at diskutere mulighederne for at fremme bæredygtighed i fremtidens byggevirksomheder og byggeprojekter. Seminaret var arrangeret af KIBS-projektet, RUC, i samarbejde med Byggesocietetet, Næstved-egnens udviklingsselskab, Agenda-21 rådet og Næstved kommune, se indbydelsen.

Program og oplæg:

Efter de inviterede oplæg var der flere i salen, der præsenterede ideer og muligheder for bæredygtigt byggeri i Næstved:

Gruppediskussioner:

Der var formuleret 4 hovedtemaer for indsats:

Alle blev opfordret til at skrive deres ideer på sedler, der kunne føjes ind under et af temaerne, se den blomstrende iderigdom her, samt at vælge en ide til diskussion og præsentation om eftermiddagen.

Opsamlingen tog udgangspunkt i de hovedpunkter, der var kommet frem i gruppediskussionerne, og som alle grupper faktisk havde ideer til:

Næstved skal være center for uddannelse i bæredygtigt byggeri.

Der var ideer til både uddannelse og efteruddannelsesprojekter. EUC er iflg. uddannelseschef Vibeke Pakkenberg ved at oprette et center for uddannelsen inden for bygge og anlæg, og det er oplagt at inkludere uddannelse i bæredygtigt byggeri. Søren Pedersen havde ideer til kurser for håndværkere i passivhusbyggeri. Konkrete lavenergibyggeprojekter kunne bruges som lærestykker. Der var forslag om at bruge sygehuset som uddannelsescenter og at bruge Maglemølle ombygningerne som lærestykker. Alle fag burde kende til beregningsredskaber for energirigtigt byggeri, og burde kunne oplyse om energirigtige tiltag og kunne henvise til andre håndværkere, financieringsmuligheder mv. Der kunne oprettes kurser ala Dansk Byggeris energirådgiver-kurser.

Næstved bør blive kendt på bæredygtige fyrtårne og demonstrationsprojekter.  

Bæredygtighed bør indtænkes i alle byggeplaner og projekter, ikke bare kommunens egne, men også f.eks. boligforeningers energirenoveringsprojekter. Der var megen energi og interesse for de planer, som var fremlagt af kommunen omkring baneområdet og Maglemøllegrunden. Hvorfor ikke se Maglemøllegrunden som et ”bæredygtigt byggecentrum” med demonstration af state of the art, lærestykker, showcases, med højeste miljøstandard, så det kunne blive et videncenter for klimarigtigt byggeri. Baneområdet kunne blive et attraktivt center for hele regionen, hvis man indtænkte det i sammenhæng med bykernen, med konferencecenter, energirenovering af bevaringsværdige bygninger, rundvisning til andre bæredygtige fyrtårn, byfortætning, miljørigtig transport til stationen, støj væk fra centrum. Også den fremtidige idrætshal kunne blive et fyrtårn. Skoler og andre institutioner kunne blive eksempler på energirigtig renovering.  Ikke alene kommunen, men også boligforeninger, virksomheder (domiciler) og private kunne bidrage til at udvikle bæredygtigt byggeri, med spektakulære energirenoveringer, demonstrationsanlæg, brug af lærerige og interessante byggeteknikker. Der kunne laves samlede præsentationer af bæredygtigt byggeri og byggevirksomheder i Næstved.

Der er grundlag for et byggeforum for byggeerhverv og bygherrer og andre interesserede om bæredygtigt byggeri.

Diskussionen viste at der er meget stor interesse for en åben dialog om byggeprojekter og samarbejde om uddannelse og fælles profilering af byggeerhverv. Kommunen kunne være facilitator, og der er i særdeleshed interesse for kommunens byplaner og byggeinitiativer, men andre aktører har også en væsentlig rolle at spille. Der kunne iværksættes partnerskaber til fremme af energirenovering for private. Her kunne f.eks. banker og andre financieringsinstitutioner inddrages i mulige samarbejder med håndværkere og energiselskaber med samlede tilbud om energirenovering ala ESCO-virksomheder. Alle byggeerhverv kan have gavn af en fælles profil af kompetencer inden for energirigtigt byggeri. Der kunne laves samarbejde om konkrete udviklingsprojekter, og der kunne være en løbende dialog og erfaringsudveksling om byggeløsninger. Der kunne laves fælles oplæring i beregningsredskaber og standarder som f.eks. BREEAM og passivhuskrav.

Den levende og engagerede diskussion blev afsluttet med en opsamling af hvilke konkrete initiativer der kunne sættes i værk.

Hertil kommer de aktiviteter, som hver af aktørerne sætter i værk, inspireret af dette seminar og med nye kontakter og dialogpartnere og nye perspektiver i lommen.

Konklusioner:

Efter de mange interessante oplæg og gruppediskussioner kunne et sæt hovedkonklusioner opridses:

Som afslutning på seminaret blev der nedsat nogle arbejdsgrupper til at arbejde videre med disse ideer.

Kontaktpersoner: Bente Jongberg, Naestved kommune, bjong (a) naestved.dk og Søren Magnussen, Naestved kommune, somag (a) naestved.dk

 

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk