Seminar 2 i Næstved: Fremtidens bæredygtige byggeri - hvordan skabes et fælles løft i Næstved?

Projekt KIBS har for anden gang, i samarbejde med Næstved Kommune, været med til at afholde et seminar i Næstved om bæredygtigt byggeri. Første seminar blev afholdt d. 26. maj 2010 og d. 14. marts 2012 blev bæredygtigt byggeri igen sat på dagsordenen i Næstved. Se oplæg og referater fra seminaret 2012 nedenfor og fra 2010 her.

På seminaret var tre spørgsmål på programmet:

  1. Hvordan udvikles Næstved-egnens potentialer for klimarigtige og bæredygtige byggeløsninger?
  2. Hvad er barrierer for at komme i gang med energirenovering og bæredygtigt byggeri - og hvordan kan de overvindes?
  3. Hvordan kan vi skabe samarbejde og fælles indsats for energirenovering og bæredygtigt byggeri?

Omkring 50 fagfolk med tilknytning til byggesektoren deltog – her i blandt murere, tømrere, vvs’ere, arkitekter, energirådgivere og repræsentanter fra banker, realkreditinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber samt Næstved Kommune. Sammen benyttede de seminaret til at fortælle om deres erfaringer fra byggesektoren og diskutere, hvilke muligheder de ser for fremtidens arbejde med bæredygtigt byggeri og energirenoveringer.

Program og oplæg

Velkomst ved Center for bæredygtigt byggeri: Næstved som center for bæredygtigt byggeri - visioner og planer

Søren Dyck-Madsen, Økologisk Råd: Fremtidsudsigter og planer for klimarigtigt og bæredygtigt byggeri og renovering frem mod 2020 - lovgivning, standarder, teknologier

Inger Stauning, KIBS-projektet: Eksempler på kreative initiativer i kommuner for at fremme energirenovering og netværksdannelse mellem byggeriets aktører. Resultat af survey blandt Næstvedområdets aktører. Hvad peger de forskellige aktører på?

Korte indspark om barrierer og potentialer set fra de forskellige aktørers synsvinkler – hvem kan gøre noget og hvilke fordele kan opnås ved fælles indsats?

Gruppediskussion:Hvordan kan byggebranchen udvikles til fremtidens krav?

Innovationsagenterne, InnoBYG og TEST/Realdania: Hvor er der gratis vejledning og hjælp til små og mellemstore virksomheder med henblik på at udvikle bæredygtigt byggeri – materialer, løsninger og systemer hertil. (se www.innovationstjek.dk, www.innobyg.dk, www.test-din-baeredygtige-loesning.dk)

Afrunding: Inger Stauning fra KIBS-projektet sluttede aftenen af med at samle op på hvilke resultater og forslag, som folk havde generet under seminaret, samt gav deltagerne mulighed for at skrive sig selv på en planche som bidragsydere til at føre nogle af forslagene videre.

Gruppediskussioner

Efter Søren Dyck-Madsens indlæg havde vi en introduktionsrunde ved bordene. Samtlige deltagere var blevet placeret ved et bord med et tema, som vi havde en forventning om var fælles interesser for deltagerne ved bordet. Deltagerne var fordelt således, at der var et mix af forskellige fagområder repræsenteret ved hvert bord, for at udfordre nogle af de traditionelle faggrænser og for at få folk til at udnytte hinandens styrker. Ved introduktionsrunden fik hver deltager således mulighed for indledende at fremlægge sin position og erfaring med bæredygtigt byggeri, samt hvilken rolle deltageren forventer at udgøre i fremtiden.

Efter de mange indlæg fra Næstveds aktører i byggesektoren fulgte en diskussion ved bordene om, hvordan Næstved griber mulighederne og kommer ordentligt i gang? Overordnet var der 4 temaer fordelt ved bordene:

  1. Innovative projekter – Næstved på landkortet
  2. Kom i gang med energirenovering – hvad skal der til?
  3. Demonstrationsprojekter og kompetenceudvikling
  4. Byggeri og energiforsyning – systemudvikling

Ved hvert bord havde vi udpeget en deltager til at facilitere snakken og sikre at alle blev hørt, samt sikre at diskussionerne blev holdt nogenlunde på sporet. Der var en fantastisk energi og stemning ved bordene og alle virkede til at have konkrete erfaringer og ideer at bidrage med.

Hvert bord endte ud med at komme med nogle fælles bud på, hvad der kan gøres for at fremme bæredygtigt byggeri i Næstved samt bud på hvem, der skal medvirke til at fremme udviklingen. Alle forslag, ideer og ansvarsfordelinger blev skrevet op på en planche og hovedbudskaberne blev fremlagt i plenum. For uddybende information læs referat fra bordene.

Udviklingen siden sidste seminar

Siden sidste seminar er der sket meget i Næstved. Deltagerne på seminaret udtrykte en markant fælles interesse i at fremme udviklingen mod mere bæredygtigt byggeri og flere energirenoveringer. Deltagerne var meget engagerede – nogle var allerede i gang og havde masser af praksiserfaring på området, mens andre ventede på at finde ud af, hvilken rolle de kan og vil udgøre eller blot kun lige var kommet i gang.

Det var meget interessant at se at det ikke blot var håndværkerne, der kunne se en fordel i udviklingen af mere bæredygtigt byggeri, men også pengeinstitutionerne, forsyningsselskaberne og uddannelsesinstitutionerne var meget interesserede i de muligheder det giver.

 

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk