Klar til fremtidens energirenovering!

Udviklingsværksted i Roskilde d.28.4 kl.15.00-18.30

KIBS-projektet afholdt i samarbejde med Roskilde kommune, Erhvervsforum og Zealand Business Connection et udviklingsværksted om muligheder for at fremme initiativer og samarbejde omkring fremtidens energirenovering i Roskildeområdet.

Oplæg

Gruppediskussionerne

I værkstedet deltog repræsentanter for Roskilde Kommune, Roskilde Energi, Sparekassen Sjælland, SEAS/NVE, Center for Energibesparelser, boligforeninger, samt små og store bygge-erhvervsvirksomheder: arkitekter, tømrere, VVS-folk, energivejledere mfl., i alt knap 50 deltagere. Værkstedet blev gennemført med livlige og engagerede diskussioner inden for en stram tidsplan, myndigt og kyndigt styret af moderator Ann Marker.

Se de forskellige gruppers pointer: Gruppediskussioner

Hovedbudskaberne fra diskussionerne

Der kom mange spændende forslag på banen. Sammenfattende var der 2 elementer der gik igen: ”Netværksdannelse og Information” & ”Motivation og Inspiration”

Netværk og information

Der blev efterspurgt en koordinerende enhed dels som en kontakt/ platform til de faglige aktører, så de kan finde hinanden, men også udadtil for borgerne, så de har mulighed for at få en ”uvildig” aktørs godkendelse af energiteamet / netværket. I og med kapaciteten (virksomhederne og motivationen) allerede findes i Roskilde kommune handler det om at samle de lokale aktører eventuelt på en hjemmeside, som kan blive udformet af kommunen, Go Energi eller anden uvildig instans. En mere proaktiv løsning som blev påpeget er Roskilde Kommunes mulighed for at agere som et center for energirenovering og her blev der peget på kvarters kampagner og eksempler på energirådgivning, som ikke koster en bondegård. Vigtigt er at netværket afspejler og kan tilbyde en helhedsvurdering og dermed inkludere, håndværkere, arkitekter, ejendomsmæglere, banker, forsyninger m.fl.

Motivation og inspiration

Der blev efterspurgt at man i fremtiden fokuserer på elementer, som tilskud og puljer og et demoprojekt for offentligheden, hvor kommunen kan være bannerfører ved at man bruger kommunens bygninger eller henvender sig til private for demoprojekter på patriciervillaer eller des lige. Faldgruber og lock- in blev også nævnt på mødet, ikke mindst den manglende data og information af resultater på allerede udførte energirenoveringer. I forhold til viden om energirenovering, blev økonomien i energirenoveringer problematiseret i og med det økonomiske argument for energirenovering ikke virker tillokkende grundet den lange tilbagebetalingstid. En ting er at man skal give håndværkere en energivejlederuddannelse som har et holistisk fokus, men et andet vigtigt element er at brande energirenoveringer for borgerne på en ny måde hvor fokus i højere grad også er på komfort, æstetisk og værdiforøgelse + besparelser.

Hvad skal videre ske?

På et opfølgende møde d.8.6.2011 deltog fra KIBS-gruppen Jesper Holm, Inger Stauning  og Bent Søndergaard, fra Roskilde kommunes klimagruppe Sia Boesen og Thomas Niebuhr og fra Erhvervsforum Nanna Vöge. På baggrund af de mange input fra seminaret kom vi frem til at der især tegner sig behov for to hovedinitiativer med hspace="0">en række underaktiviteter

 

Derudover talte vi om hvordan man kunne fremme mulighederne for at få let adgang til rådgivning og kontakter, men også data om energirenovering. Vi foreslog:

 

Endelig talte vi videre om ideer til opmærksomhedsskabelse, et område der blev diskuteret livligt på seminaret

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk