Byggesektoren

Solfangere på tag
(foto: Rune Johansen)

Byggesektoren skal mobiliseres, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at føre klimarelaterede tiltag i byggeriet ud i livet. Det er igennem innovation i byggesektoren, at der vil kunne skabes nytænkende tiltag inden for klimarelaterede produkter og ske en egentlig implementering af disse. Som situationen er i dag udgør byggesektoren på mange måder en akilleshæl i den ønskede udvikling på klimaområdet. Få af byggeriets aktører har i dag fokus på klimarelaterede løsninger og flere dynamikker i sektoren modarbejder nytænkning og innovation. Et centralt element i projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS) er derfor at medvirke til aktivt til at omstille byggesektoren i Region Sjælland.

På de følgende sider tegner vi en karakteristik af byggesektoren med henblik på at præcisere, hvordan ønsket om øget fokus på klima i byggeriet udfordrer byggesektorens nuværende organisering og traditioner. Vi fremhæver de mest centrale udfordringer og fremsætter forslag til måder at imødekomme disse på. Desuden tegner vi et billede af de regionale udfordringer. Konklusionen peger på nogle hovedtemaer for regionen, som KIBS-projektet vil arbejde videre med.

Af af Maj-Britt Quitzau, DTU 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk