Energi- og miljøinnovative virksomheder i Region Sjælland

Hvad er energi- og miljø-innovative virksomheder, og hvordan kan man finde frem til dem? Det vil være relevant at finde frem til virksomheder med potentiale for at deltage i innovative energi-, miljø- og klimatiltag. Disse tiltag kan være teknologiske såvel som organisatoriske. Men der findes ikke en enkel måde at identificere sådanne virksomheder – ofte vil det være eksisterende virksomheder der tager nye produkter ind eller helt nye virksomheder der starter op og begynder at orientere sig efter miljø-energi-innovative teknologier. For at finde sådanne virksomheder i regionen, har vi gennemgået eksisterende miljø- og energiorienterede byggerier og gennemsøgt hjemmesider og rapporter om tiltag til fremme af økologisk og/eller energirigtigt byggeri og tilknyttede produkter og producenter. Vi har således ikke et fuldstændigt overblik, og vi håber i KIBS-projektet at få oplysninger om mange flere relevante virksomheder.

I det følgende gennemgås forskellige delbrancher i byggeriet og deres rolle i klima- og miljørelateret teknologiudvikling sammen med involverede virksomheder i regionen.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk