Seminar om kommuner, klima og byggeri i region Sjælland

 

Jomfruens Egede, d. 27.august 2009 kl. 9:00 – 21:00.

Som led i KIBS-projektet blev der afholdt et heldagsseminar for alle region Sjællands kommuner . Se program.

Seminaret henvendte sig til kommunale medarbejdere, der har erfaringer med eller lyst til at kaste sig ud i lokale projekter om klimatilpasset og bæredygtigt byggeri, f.eks. energi-, klima-, plan-, udviklings- og agenda21 koordinatorer, byggesagsbehandlere og andre interesserede.

Temaet for dagen var overordnet hvordan bæredygtigt byggeri og renovering kan sættes i gang og hvordan det kan integreres i den kommunale udviklingsstrategi – hvad kan gøres i netop din kommune, i hvilket regi og hvordan kan det opstartes? Det klimatilpassede og bæredygtige byggeri og renovering kan blive bærende elementer i kommunens integrerede strategier for erhvervsudvikling, branding, attraktivitet,  bæredygtighed og energibesparelser.

Der deltog repræsentanter for 14 ud af 17 kommuner i regionen, fra Vækstforum og regionen, samt deltagere fra andre organisationer med tilknytning til byggeri og kommunale handlemuligheder, se deltagerlisten.

Dagen bød på oplæg med visioner, muligheder og praktiske erfaringer fra kommuner:

Der var lejlighed til at diskutere og udveksle erfaringer med oplægsholderne i 5 workshops, se workshop-referater:

Spørgsmål og dilemmaer for kommunal indsats

Der er mange temaer for en fremtidig indsats omkring klima, miljø og byggeri, hvor kommunerne står overfor muligheder og udfordringer, som blev livligt diskuteret på seminaret om kommuner, klima og byggeri.:

 

 

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk