Barrierer og incitamenter for private og institutionelle byggerier for miljø- og klimatilpasset byggeri og renovering

Der er mange muligheder for at private og institutionelle bygherrer kunne opnå besparelser totaløkonomisk set og kunne opnå attraktive og smukke byggeløsninger, som samtidig er energi- og miljømæssigt langt bedre end dagens byggeri. Ved at undersøge byggeprojekter, hvor man rent faktisk har gjort eller ønsker at foretage sådanne ny- eller ombygninger, kan det afdækkes, hvad der har været barrierer og hvilke incitamenter, der har haft betydning for dem. Der er f.eks. set eksempler på problemer i kommunernes dialog med bygherrer for storparceller og økolandsbyer. Bygherrerne har oplevet kommuner som usikre på byggeprojekternes karakter, sikkerhed og betydning for naboer og kommunens profil i det hele taget. I flere tilfælde har kommunerne således gjort det meget vanskeligt eller umuligt for bygherrerne at etablere sig i lokalområdet, og ikke kun fordi det har været i strid med gældende arealdispositioner, fredningslovgivning, zoneindplacering mm. Omvendt har vi set hvordan bygherren tolker almindelige fredningspolitiske, naboretlige samt kommunalpolitiske dagsordener som direkte og bevidste chikaner af økosamfundenes og bygherrernes interesser.

Af Inger Stauning og Jesper Holm, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk