Brugerstyret innovation – hvordan formulere krav og få gennemslagskraft

Der er mange faldgruber i udformning af krav til byggeriet – udbudsregler og vanskeligheder ved at formulere og kontrollere krav til byggeriet gør det svært at gennemføre energi- og miljøkrav. Det gælder både private bygherrer og kommuner. I tilknytning til planarbejdet og til udformning af krav for kommunernes eget byggeri, forekommer der ofte lidt tilfældige valg af hvilke teknologispor man bør følge: skal det være Svane mærkede byggerier, skal det være lavenergi, skal man forbyde særlige typer af materialer, hvordan fordre tilpasning ifht transportbehov og naturhensyn, hvilke typer af vedvarende energianlæg bør fremmes etc. Der er ikke særligt prioriterede fordringer eller standarder for hvordan man skal bygge eller renovere for at gøre det på en autoriseret måde. Måden at formulere kravene på, har betydning dels for brugernes beslutningsprocesser, dels for byggevirksomhedernes muligheder for at leve op til dem.

Af Inger Stauning og Jesper Holm, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk