Brugerdrevne innovationer

Vi har kortlagt forekomsten og udbredelsen af miljø- og energiintegrerede byggerier, virksomheder og praksisser i Region Sjælland. Det vil herfra være nødvendigt at spore, hvordan energi- og miljøkrav til byggeriet fra brugere, bygherrer og kommuner mfl. virker ind på byggerivirksomheder og byggevareproducenter. I hvilken udstrækning har krav om f.eks. Svanemærke eller certificeret træ etc. kunnet opfyldes af de normale leverandører? Vil krav til reduceret energiforbrug og brugerønsker til funktion og udseende mv. kunne medvirke til at udvikle nye produkter og forbedre dem, så de bliver mere attraktive for den almindelige forbruger? F.eks. kan solvarmeinstallationer formentlig udføres mere i harmoni med bygningen end i dag. Og det vil være vigtigt at udvikle æstetisk tilfredsstillende ydermursisolationer, hvis de skal appellere til den almindelige parcelhusejer. Der kan måske etableres bedre kontakt mellem det eksperimenterende byggeri og de involverede leverandører, således at der kunne laves samarbejde om produktudvikling.

Af Maj-Britt Quitzau, DTU, og Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk