Energitjenester

Udbuddet af energitjenester skal øges i Region Sjælland med henblik på at få sat større fokus på energioptimering i virksomheder, husholdninger og offentlige institutioner. I udlandet er energitjenester et velkendt forretningskoncept, men i Danmark er konceptet mindre udbredt. Styrken ved energitjenester er, at slutbrugerne tilbydes en række ydelser som f.eks.: energileverance, rådgivning om renovering og energioptimering, rådgivning om valg af energioptimerede byggekomponenter og materialer samt om udførsel og finansiering af renovering og tilbygninger. Energitjenester kan være forbundet med stordrifts- og specialiseringsfordele og udgør derfor et forretningskoncept, som kan gøre det mere attraktivt at få iværksat energioptimeringer, særligt fordi brugeren i mange tilfælde ikke bærer omkostningerne til tiltagene. En ulempe ved energitjenester er, at det forudsætter et vist bygnings- eller energivolumen, før det er attraktivt at udbyde tjenesten. 

Af Maj-Britt Quitzau, DTU, og Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk