Klimaorienteret kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen inden for klimaløsninger skal styrkes i Region Sjælland. Det kræver viden om teknik og teknologier at kunne videreformidle og implementere energieffektive og klimatilpassede løsninger. Uddannelsesstederne spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at opbygge de nødvendige kompetencer hos planlæggerne, de erhvervsdrivende og udførende. Der skal derfor integreres klimarelaterede temaer i undervisningen inden for byggerelaterede uddannelser samt tilbydes relevante efteruddannelseskurser. Herudover kan uddannelsesstederne være med til at bakke op om den ønskede omstilling i byggesektoren ved i højere grad at præge de studerende i forhold til bl.a. samarbejdsevner og tværfaglighed. Uddannelsesstederne kan:


Af Maj-Britt Quitzau, DTU, og Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk