Hovedtemaer for regional indsats

Det er et resultat af forprojektets arbejde at kunne fremlægge en række forslag til regionale aktiviteter, som på grundlag af litteraturstudier, interview med byggesektorens aktører og følgegruppens respons har vist sig i særlig grad at være relevante i det regionale perspektiv. Disse temaer indgår i planerne for det fortsatte arbejde.


Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk