Klimaændringer og byggeri i regionalt perspektiv

Rækkehus i træ
Munksøgaard (foto: Rune Johansen)

Formålet med projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS) er at rejse debat og formidle erfaringer om hvad der kan gøres i et regionalt perspektiv for at fremme byggeri, der kan leve op til fremtidens klima-, miljø- og sundhedskrav. Formålet er at bidrage til udvikling af en byggesektor der på lang sigt bliver i stand til at omstille bygningsmassen efter de nye miljø- og klimakrav. En omstilling der også skal stimulere til ny bosætning i regionen.

For at nå dette mål kræves det, at der udvikles innovative, klimarigtige løsninger, både i nybyggeriet og i renovering af den bestående bygningsmasse.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk