Metoder og formidling

Projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS) har formuleret 4 indfaldsvinkler til udvikling af byggesektoren, som skal virke sammen om at skabe innovation i byggesektoren i det regionale perspektiv:

  1. Klimakrav og virkemidler i byggeriet
  2. Omstilling af byggesektoren i regionen
  3. Byggetekniske muligheder for klimatilpasning
  4. Forretningsudvikling i byggekæden

KIBS-projektets hovedaktiviteter vil bestå i at bidrage til udvikling og formidling af lærerige eksempler på projekter og modeller over muligheder for at orientere byggeriet efter fremtidens krav.

Muslingeskaller på tag
Tagdækning med muslingeskaller, Munksøgaard (foto: Rune Johansen)

De forskellige indfaldsvinkler i projektet vil medvirke til at belyse problemstillinger ved at overkomme barrierer for fornyelse i byggeriet og til at der kan sættes ind på flere fronter samtidig i de konkrete bidrag til regionens aktiviteter. Erfaringer viser, at det ikke er nok med gode tekniske forslag alene eller politiske handlingsplaner alene, hvis ikke de konkrete forhold i byggesektoren og dens virksomheder tænkes med.

Gode eksempler og udstillingsbyggerier

Den bedste måde at formidle gode byggeløsninger er at vise dem i praksis. Derfor vil det være oplagt at satse på at kunne fremvise gode eksempler på klimaløsninger til inspiration både lokalt og internationalt.

Der kan være mange formål med sådanne eksempler, og alle klimakrav behøver ikke at blive opfyldt af samme eksempel.

Formidling

Formidling og dialog med sammenknytning af de forskellige indfaldsvinkler vil ske gennem:

Samarbejdet mellem såvel projektgruppens forskellige kompetencer, som de meget praktiske og konkrete erfaringer fra byggeriets forskellige aktører vil give frugtbare og konstruktive input til dialog og formidling.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk