Region Sjælland satser på fremtidens byggeri

Detalje fra modernistisk parcelhus
Fra bebyggelsen Fremtidens Parcelhuse, Herfølge (foto: Rune Johansen)

I Vækstforum Sjællands Handlingsplan for 2008 er vedvarende energi og bæredygtigt og intelligent byggeri sat op som hovedpunkter. Endvidere er initiativer i forhold til FN’s klimakonference 2009 højt prioriteret. Byggeri- og byggematerialeerhvervet er en af de største erhvervssektorer i regionen. Den er præget af små og mellemstore virksomheder med enkelte større virksomheder. Der er behov for samarbejde og fælles strategier for at udvikle erhvervet og udnytte potentialer for innovation og vækst i sektoren.

Der en lang række erfaringer med energi- og miljøtilpassede teknologier, som kan udvikles og demonstreres på eksisterende og nye bygninger, og der kan skabes nye kompetencer i sektoren omkring klimatilpasset byggeri og energirenovering. Der kan opnås store fordele ved energirenovering af den ældre boligmasse og ved at bygge nye energieffektive boliger, ikke mindst økonomisk! Tilpasning af byggeriet til klimaændringer er en ny stor udfordring for byggerierhvervet og der kan tænkes udviklet innovative løsninger på de bygningstekniske problemer der kan opstå. Også miljøforhold, komfort og æstetik kan forbedres, så regionen kan tilbyde attraktive og fremtidssikrede boliger til beboere og pendlere.

Region Sjælland er en stor region i Danmark med udfordringer indenfor hovedparten af de klimaændringer som Danmark må ruste sig til i fremtiden. Da Region Sjælland har udfordringer indenfor hovedparten af klimaændringerne der må tages højde for i fremtiden, er det vigtigt at arbejde med mange forskellige gode eksempler på klimatilpassede løsninger. Eksemplerne kan omhandle problematikker for kystnære områder, specielle lokale forhold, byer, havne, fjorde mm. til sikring af erhverv, det bebyggede miljø, naturområder, naturhistoriske minder mm..

Vækstforum ønsker ifølge Handlingsplan 2008 at satse på at udvikle markante demonstrationsprojekter inden for bæredygtigt byggeri, at styrke samarbejde og kompetenceudvikling i erhvervet, at øge fokus på energieffektive teknologier og på at inddrage totaløkonomiske beregninger i såvel nybyggeri som renovering, samt på at kommunerne skal udvikle standarder for best practice og bidrage til helhedstænkning i udvikling af bæredygtigt byggeri og attraktive bomiljøer.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk