Forretningsudvikling

Fremtidens byggeri vil blive mødt med såvel nye energi- og miljøkrav som krav om effektivisering og nye samarbejdsformer. Parallelt med de nye byggetekniske krav skal det sikres, at innovation ikke sker på bekostning af effektivitet, reaktionstid og fleksibilitet. Det gælder både i processen fra idé til projekt og fra planlægning til færdigt byggeri.

Extended enterprise

Tegning: forretningsfolk giver hånd

- den udvidede virksomhed

Byggeprocessen kan ses som en "extended enterprise" i betydningen en integreret kæde eller netværk, hvor det er centralt at interessenternes forskellige mål er afstemt.

En af de store udfordringer ligger i at få hele organisationen til at forstå og slutte op om et fælles mål for forretningen, og at de enkelte parters indsats prioriteres i forhold til det fælles mål frem for snævre submål.

Værdibegreber

Værdibegreber skal fastlægges, og det skal præciseres, hvad der har værdi for kunder og interessenter, herunder forholdet mellem ”rigtig” funktionalitet og kommende klimakrav. Det forventes, at bl.a. Lean tankegangen anvendt på proceskæden kan bidrage til at opfylde kundens forventninger.

Effektivisering og innovationsrelationer

Ved at gennemføre konkrete interventioner i case-virksomhedsnetværk kan der samtidig med hensyn til energi og miljø vises effektiviseringer af forretningsgange. Forarbejdet indeholder:

Resultatet af forarbejdet er en præcisering af problemstillingen og klare mål for projekt og deltagere. Herefter vil en dialogproces kunne bidrage til at identificere og effektivisere kommunikations- og innovationsrelationer og udvikle forbedrede samarbejdsrelationer.

Forretningsudvikling er udarbejdet af Merete Nørby, TI, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk