Byggeteknik

Udvendig solafskærmning
(foto: Rune Johansen)

De byggetekniske løsninger på websitet stiler mod at synliggøre teknologier, som medvirker til at klimasikre byggeriet og reducere miljø- og klimabelastninger. Løsningerne imødegår dermed de forandringer, som byggeriet i fremtiden må forvente at skulle tage højde for grundet klimaforandringer. De konkrete eksempler og idéer til byggetekniske løsninger beskrives og diskuteres sammen med løsningsstrategier for udfordringerne i forbindelse med klimaforandringer. De udvalgte eksempler skal bidrage til vidensspredning om teknologier, produktudvikling og kompetenceudvikling i regionen indenfor klimasikrede tiltag og innovative miljø-og energiløsninger.

Nogle af eksemplerne henviser til bestemte byggerier og virksomheder i og uden for regionen. Det skal understreges, at eksemplerne skal illustrere nogle udvalgte problemstillinger, og at de konkrete byggerier indeholder mange andre problemstillinger omkring energi og miljø, som kunne diskuteres. De skal således ikke betragtes som ”ideelle” eksempler på alle aspekter af bæredygtighed.

Byggeteknik er udarbejdet af Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi; Kurt Kielsgaard Hansen, DTU; Poul Poulsen, PPC; 2008 i samarbejde med Lisbeth Ottosen, DTU; og Ernst Jan de Place Hansen, SBi.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk