Forprojekt: Klimaændringer og innovativt byggeri

Facade fra halmhus
Detalje fra Munksøgaard-bebyggelsen (foto: Rune Johansen)

I KIBS-forprojektet har vi søgt at skabe et overblik over de potentialer og barrierer der ligger i kommuner og byggesektor i region Sjælland for fremme af miljø- og klimatilpasset byggeri. Vi har her undersøgt om der er innovationsforløb og byggeprojekter i gang eller på vej i region Sjælland, som kunne danne interessante eksempler og/eller demonstrationsbyggerier for de videre undersøgelser i KIBS. Vi er stadig interesseret i henvendelser om sådanne mulige cases.

Vi har i forprojektet sammenfattet relevant baggrundsviden som grundlag for projektet og beskrevet en lang række illustrative og lærerige eksempler på byggeteknikker, bebyggelser, handlemuligheder og innovative forløb til inspiration for det videre arbejde.

De foreløbige resultater fremgår af indlæg på websitet www.klimabyggeri.dk . Her kan man læse baggrundsartikler om

Baggrundsartiklerne rundes af med konklusioner om, hvad der vil være relevant at satse på i et regionalt perspektiv og hvordan KIBS kan arbejde med disse temaer.

Endvidere fremlægges illustrative beskrivelser af gode eksempler på:

Udviklingen af websitet skal også ses som et led i forprojektet. Det skal dog understreges at websitet ikke har fundet sin endelige form, men i første omgang især har til opgave at afrapportere vore resultater fra forprojektet. Det er planen at udvikle websitet til et sted, hvor der især lægges vægt på at vise regionens aktiviteter for at fremme bæredygtigt klimatilpasset byggeri.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk