Energirigtige installationer

I løbet af de sidste 30-40 år er der udviklet såvel energibesparende versioner af almindelige installationer, som helt nye produkter, der kan bidrage til reduktion af CO2-forbruget, bl.a. solfangere, varmepumper, varmegenvinding af ventilationsanlæg, sparepærer. Endvidere kan nye typer af produkter blive relevante under fremtidige klimaforhold, bl.a. pumper, intelligent energistyring, lavenergiinstallationer, solceller. En stor del af disse nye produkter produceres i Danmark med store innovationspotentialer – imidlertid ligger de fleste virksomheder i Jylland, evt. med kontorer i Københavnsområdet. Det gælder f.eks. Danfoss, Grundfoss, Vølund og en del mindre eller mellemstore producenter. Imidlertid ligger der også meget knowhow i sammensætning, dimensionering og installation samt eftersyn af disse installationer. Nogle håndværkere har specialiseret sig i vedvarende energi-installationer, mens andre har det som en del af deres forretningsområde. Endelig vil mange almindelige VVS-firmaer, smede, varme- og køleteknikere formentlig i stigende omfang blive bedt om råd og hjælp til sådanne installationer.

Omlægning af bestående installation

Cirkulationspumpe, udskiftning af oliefyr. Der er knap 100 certificerede oliefyrsservice eftersynsfolk, se FEM-sekretariatet, www.Femsek.dk . Disse teknikere kunne få stor betydning i rådgivning af kunder, f.eks. om udskiftning af oliefyr med varmepumper. Iflg. de nye energibestemmelser skal oliekedler og fastbrændselskedler til kul og koks synes hvert 5. år.

Solvarmeanlæg

Også på solvarmeområdet sker der teknologisk udvikling, som effektiviserer og forskønner solvarmeanlæggene, så de bedre kan indpasses i bygningerne og deres varmeanlæg, se ’god solvarme’, hvor rapporten Solvarme – status og strategi 2007 ligger. Det fremgår her at der er ca. 10 solvarmeproducenter, hvor Arcon (Jylland) og Batec (Herfølge) er de største. Velux har designet nogle typer som er enkle at montere og ligner Veluxvinduerne. Gaia Solar (Hvidovre). Thermosol (Tølløse) sammensætter og sælger solvarmeanlæg. Sunarc Technology A/S (Rønnede) har egen produktion af højtekn.glas til solfangere. Der findes organisationer til fremme af solvarme, bl.a. Dansk solvarmeforening, DANVAK Solenergi (brancheorg.) og TEKNIQ -Sol-bio en afdeling af VVS-installatørers forening.Der er oprettet en Kvalitetssikringsordningen (KSO) for solvarme, biobrændselsanlæg og solceller. KSO henviser til ca 50 godkendte solvarmeinstallatører i regionen.

Varmepumper

Etableret teknologi, der har været i brug i 30-40 år, men der sker tilsyneladende en ny udvikling på markedet med fornyet interesse, bl.a. i forbindelse med aircondition-anlæg og udnyttelse af spildvarme udover almindelige jord- og luftvarmeanlæg. Der er 6 danske producenter (Jylland), heriblandt Danfoss og Vølund, og 6 udenlandske med dansk godkendte produkter (TI’s godkendelsesordning). Danfoss har certificerede 13 forhandlere i regionen. Varmepumpeordningen har registreret 20 installatører i regionen (enkelte sammenfald).

Ventilation med varmegenvinding - aircondition

Her sker en vis udvikling af varmegenvindingsanlæg, integration af ventilation i bygningen og kobling med varmepumper i kombinerede air-condition anlæg. Der udvikles i støjsvaghed og energieffektivitet. F.eks. Dansk Klimaenergi (Jylland, Greve) som installerer og rådgiver om ventilation, varmegenvinding og varmepumpeanlæg. Nilan, Thermex, Genvex, Øland, Novenco (Ringsted) er større danske producenter. Brøndum a/s er et landsdækkende installationsentreprisefirma med afdeling i Ringsted. Faglig brancheforening DANVAK – indeklima, komfort og energi. Brancheforening Dansk ventilation – forening af danske HVAC-leverandører, med 11 medlemmer er der kun en i regionen (Novenco), se Dansk ventilation.

Biobrændselsanlæg

Selvom de fleste anlæg produceres i Jylland, er der nogle kvalitetsgodkendte producenter af biobrændselsanlæg i regionen, se www.biomasse.teknologisk.dk : Bioteknik (Næstved), Refo Energi A/S (Herfølge) Skovager kedler (Ringsted). KSO henviser til 40 installatører i regionen, (heraf 23 sammenfald med solvarmeinstallatører). Nogle af disse installatører har specialiseret sig i vedvarende energi-anlæg, bl.a. Ursin varmeteknik og Høng Varmeteknik.

Solceller

Der foregår solcelleproduktion hos Topsil (Frederikssund). Der er kun en certificeret installatør af solcelleanlæg i regionen iflg. KSO. Der sker interessant udvikling omkring integration af solceller i bygningselementer, f.eks. tagsten og vinduer, og indplacering af solceller i bygningen (arkitektur). Billiggørelse af solceller: den organiske solcelle, plasticsolceller (på forskningsstadiet, DTU og Risø). Scanglas har deltaget i udviklingsarbejde omkring indbygning af solceller i rudeglas. Mht integration af solceller i bygningselementer kunne ligge muligheder for en dansk udvikling og danske forsøg.

Belysning

Sparepærer er en kendt teknologi under stadig forbedring. Den mest interessante nyudvikling er imidlertid en ny teknologi, baseret på lysdioder (LED). De fås kun i enkelte klare farver, men ved hjælp af udvikling af teknikker til skærmning og fordeling af lyset, kan der opnås bl.andet lys i alle farvenuancer. Energiforbruget kan blive henved 20 gange mindre end glødepærer. Et andet aspekt er at de kan forsynes af lavvolts jævnspænding, som også er hvad solceller f.eks. leverer, og hvad andre elektriske apparater bruger. Dvs der kunne etableres et lavvoltsnet i bygninger til forsyning af diverse apparater og belysning uden spild i transformatorer. Der er et lille firma på Lolland igang med udviklingen af denne teknologi i et netværk med lampefabrikanter og forskere, se RGB-diodelys (Gedser). Den mest interessante udvikling er måske inden for mere effektiv brug af dagslys, dels gennem design af bygningen, dels ved brug af særlige bygningselementer og lysledere, der kan transportere dagslys ind i bygningen (forskning på bl.a. DTU). Her kunne ligge muligheder for en dansk udvikling af sådanne bygningselementer, og interessante forsøg.

Intelligent energistyring

Der udvikles komponenter og apparater til energistyring, dels af bygningernes apparater (CTS (Central Tilstandskontrol og –styring)-udstyr), dels i sammenhæng med forsyningsvirksomhedernes behov for energiudjævning. CTS-udstyr til styring af ejendommens energisystemer laves/installeres bl.a. af Danfoss, Elro, Clorius, TAC, samt af el-installatører med speciale i bygningsautomatik.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk