Rådgivende og udførende i Region Sjælland

(planlæggere, arkitekter, ingeniører, entreprenører, typehusfirmaer)

Arkitekter og rådgivende ingeniører har selvsagt store muligheder for at påvirke bygningers energiforbrug. Dels kan de i selve designet indtænke maksimal solenergi-udnyttelse til belysning og opvarmning, dels kan de på andre måder gennem design og materialevalg optimere energiudnyttelsen. Her findes mange teknologiske muligheder, f.eks. at bruge nye materialer til udnyttelse af dagslys (lysledere, transparante byggematerialer, bygningsintegrererede solceller) og at bruge nye materialer med gode energiegenskaber (nanoteknologi i højisolerende beton, tunge varmeakkumulerende konstruktioner etc.) samt i øvrigt at vælge miljø- og klimarigtige materialer og konstruktioner.

Flere større arkitekt- og ingeniørfirmaer er involverede i regionens økologiske/energirigtige byggerier, men de har som regel ikke firmaadresse i regionen, men i Københavnsområdet eller Jylland. Nogle af de mest aktive i forhold til energi-, miljø- og klimatiltag er Cenergia, Ellehauge & Kildemoes, Birch & Krogboe, Cowi, Niras, Rambøll, Rubow Arkitekter, Kuben, Rie Øhlenschläger, Lading arkitekter. Der er i regionen mange små arkitekt- og ingeniørfirmaer ifølge listen over energikonsulenter, der er autoriseret til at give energimærke (iflg. Energitjenestenen) . Her er godt 100 fra regionen, de fleste fra små arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, f.eks. Planenergi (Hvalsø).

Der er afdelinger af Energitjenesten (energikonsulentordning, støttet af Energistyrelsen) i Sorø og Køge (det grønne hus) med tilknytttede energikonsulenter.

Der findes efterhånden flere typehusfirmaer, der markedsfører energirigtige typehuse. Flere typehusfirmaer har deltaget i byggeri af Svanemærkede huse i Køge og i byggeriet i Stenløse Syd og har dermed udviklet lavenergi-typehuse. Herunder Eurodan, Lind og Risør, NCC Bolig, Trelleborg 0-energihus og Hornsherredhuse (Kirke Hyllinge), hvoraf kun sidstnævnte ligger i regionen. Et firma, Lindboe & Jørgensen A/S (Bjæverskov), markedsfører sig med energi- og allergivenlige huse fra to svenske typehusfirmaer.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk