Mere sne

Der er (endnu) ikke officielle prognoser for størrelsen af det ekstreme snefald i fremtidens vintre.

Ekstreme snestorme i Europa igennem de seneste vintre og en snestorm i Danmark i februar 2007 har dog givet anledning til opmærksomhed på, at mildere vintre godt kan lede til værre snelastlilfælde end dem, vi normalt forventer som ekstreme snelaster

I første omgang er reglerne i lastnormen skærpet, og ejere af større haller opfordres til at gøre driftspersonalet opmærksom på hvilken last, taget er dimensioneret for, så sneen kan ryddes eller hallen tages ud af drift, hvis ophobningen af sne ser ud til at nå et kritisk niveau.

Forslag til skærpede ydeevnekrav

Med henblik på tilpasning til kraftigere snefald kan der på den beskrevne baggrund peges på skærpede krav til ydeevne af fremtidens byggeri på følgende punkter:

Af Jørgen Nielsen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk