Hyppigere og stærkere regnfald

Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, kan de kraftigere regnfald, der er udsigt til i perioden 2071 – 2100, karakteriseres ved følgende klimadata:

Hyppigere vandskader

Ekstrem nedbør er dimensionsgivende for skotrender, tagrender, nedløb, brønde, dræn og kloaker. Hvis kapaciteten af et eventuelt dræn overskrides, risikerer man i værste fald, at der lokalt dannes et falsk grundvandsspejl og vandtryk på kældervægge og gulve, hvilket kan føre til skader og i værste fald til kollaps. Det kan også føre til overløb, der kan give vandskader forskellige steder i en bygning og vandfyldte kældre.

Kældre fyldes ikke kun med vand på grund af lokalt overløb, men også fra tilbageløb i kloakker i lavtliggende områder, idet ekstreme regnfald er dimensionsgivende for kloaknettet.

Bortledning af vand bliver vigtigere

Rensningsanlæg med pil
Decentralt vandrensningsanlæg ved bebyggelsen Fri og Fro (foto: Inger Stauning)

For nybyggeri vil der kunne ske en tilpasning ved at projekterende øger opmærksomheden på de detaljer, der skal sikre, at vand bliver vist bort fra bygningerne, herunder sørger for at regulere terrænet, så området nær bygningen ligger højere end omgivelserne.

Skotrender, tagrender og nedløb har normalt ikke samme levetid som bygningen i øvrigt. Der vil derfor være mulighed for tilpasning efterhånden som behovet måtte vise sig.

Omfangsdræn forventes at have en levetid svarende til bygningen i øvrigt, men forudsat at overfladevand ledes bort, forventes der de fleste steder ikke at være behov for særlige tiltag.

Forslag til skærpede ydeevnekrav

Med henblik på tilpasning til kraftigere regnskyl kan der på den beskrevne baggrund peges på skærpede krav til ydeevne af fremtidens byggeri på følgende punkter:

Af Jørgen Nielsen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk