Kraftigere storme

Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, kan de kraftigere storme, der er udsigt til i perioden 2071 – 2100, karakteriseres ved at den maksimale stormstyrke stiger 10%

En stigning på 10 % i den ekstreme vindhastighed vil give anledning til en forøget vindlast på bygninger på ca. 20 %. Det vil betyde, at vindlasten i højere grad bliver dimensionsgivende for tagkonstruktioner, forankring af tage og for en bygnings stabiliserende konstruktioner.

En forøgelse af vindlasten på op til 20% burde ikke i sig selv føre til noget stort behov for forstærkning, fordi bygninger er beregnet til at modstå de foreskrevne ekstreme belastninger med en betydelig sikkerhed.

Fejl og manglende vedligeholdelse giver problemer

Erfaringerne fra SBi´s stormskadeanalyser i december 1999 viser dog, at der er en del bygninger i Danmark, som på grund af fejl eller manglende vedligeholdelse af kritiske konstruktionsdele ikke har den i bygningsreglementet foreskrevne styrke.

Forsikringsselskabernes tab efter stormen i 1999 løb op i omkring 13 mia. kr., og selv en marginal stigning i stormstyrke eller -frekvens må derfor forventes at føre til krav fra forsikringsselskaber, som fx kan gøre forsikringspræmierne afhængig af en dokumentation af, at fx sikkerhedsniveauet for konstruktionerne er tilstrækkeligt.

Kvalitetssikring

For nybyggeriet vil det især betyde øget opmærksomhed på kvalitetssikring af detaljer, som har betydning for konstruktioners sikkerhed, og muligvis vil nogle bygherrer forlange dimensionering til et højere sikkerhedsniveau end krævet efter reglerne.

For det eksisterende byggeri betyder det eftersyn og eventuel forstærkning af kritiske bygningsdele. Det må ligeledes forventes, at ældre træer, som ved stormfald kan risikere at skade bygninger, i højere grad vil blive fældet, så antallet af skader ikke øges selv om den ekstreme vindlast skulle øges.

Forslag til skærpede ydeevnekrav

Med henblik på tilpasning til kraftigere regnskyl kan der på den beskrevne baggrund peges på skærpede krav til ydeevne af fremtidens byggeri på følgende punkter:

Af Jørgen Nielsen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk