Havstigning

Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, er der i perioden 2071 – 2100 udsigt til, at den maksimale vandstand ved vestkysten stiger 1,05 m, medens der savnes oplysninger for tilsvarende stigninger andre steder i landet.

Forudsat at der bygges diger som værn mod stormfloder, og at de dimensioneres til at give samme sikkerhed for oversvømmelse som den, vi har nu, ændres svigtrisikoen pr. bygning ikke. Man skal dog være opmærksom på, at der sker en forøgelse af det areal, der potentielt oversvømmes, og dermed antallet af bygninger, der potentielt skades.

Der er primært tale om at byggeri reguleres via regionsplanlægning, således at udbygningen standses i truede områder, men ved nybyggeri er det ikke forbundet med store tekniske vaskeligheder at opføre byggeri, som er hævet, således at beboelsesarealer ikke kommer under vand i tilfælde af digebrud.

Forslag til skærpede ydeevnekrav

Med henblik på tilpasning til havstigning og stormfloder kan der på den beskrevne baggrund peges på skærpede krav til ydeevne af fremtidens byggeri på følgende punkt:

Af Jørgen Nielsen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk