Flere og længerevarende hedebølger

Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, kan de hedebølger, der er udsigt til i perioden 2071 – 2100, karakteriseres ved følgende klimadata:

Allerede i dag er det sådan, at mange finder varme sommerdage uudholdelige, og på hospitaler samt i ældre- og plejeboliger kan indeklimaet måske blive livstruende, med mindre der etableres klimaanlæg. Derfor vil selv en marginal forværring af forekommende hedebølger formentlig kunne udløse en efterspørgsel efter hensigtsmæssige tekniske løsninger.

For nybyggeri er der behov for at tænke på såkaldt passive løsninger, med henblik på at minimere energibehovet i driftsfasen. De seneste ændringer i bygningsreglementet, BR08, er bl.a. møntet på det forhold.

Behov for driftsøkonomiske løsninger

Vedrørende ændringer i det eksisterende byggeri, er det vigtigt, at der kan peges på driftsøkonomiske løsninger. Ellers kan man forvente en udvikling, hvor øget velstand hos befolkningen og en teknologisk udvikling, hvor anlæg til køling bliver stadig billigere, trækker udviklingen i en retning, hvor mange bygninger vil blive forsynet med luftkølingsanlæg - ofte med lav virkningsgrad.

Det giver anledning til et stort energiforbrug på et tidspunkt af året, hvor kraft/varmeanlæg ikke vil finde afsætning for det varme vand, som er et spildprodukt fra den form for energiproduktion, og hvor vindmøller vil være en upålidelig kilde. Et netnedbrud i USA og ét, der truede Frankrig, har været tilskrevet det forhold, at mange mennesker på næsten samme tidspunkt besluttede at tænde for luftkølingsanlægget. Solcelleanlæg ville bedre matche tidspunkterne for behov og optimal-produktion.

Forslag til skærpede ydeevnekrav

Med henblik på tilpasning til flere og længerevarende hedebølger kan der på den beskrevne baggrund peges på skærpede krav til ydeevne af fremtidens byggeri på følgende punkter:

Heri bør også inddrages det forhold, at sommerkøling - også ved naturlig ventilation - kan give anledning til kondens og dermed skimmel- og allergiproblemer.

Af Jørgen Nielsen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk