Andre ændringer:

Mildere vintre

1 grads forøget gennemsnitstemperatur om vinteren vil reducere varmeforbruget til opvarmning med 7-8 %. Der kan således blive tale om markante besparelser. De vil tilmed kunne øges i den udstrækning, man når frem til så små energiforbrug, at opvarmningsbehovet kan dækkes med simplere installationer end dem, der anvendes i dag.

Der er dog tale om en tilpasning, der først kan finde sted efterhånden som klimaændringerne slår igennem.
 

Længere somre

Ophold udendørs vil være behageligt betydeligt flere dage og aftener i en større del af året end i dag.

Det større udbytte af ophold udendørs rummer mulighed for at skabe øget værdi ved at planlægge nybyggeri og ombygninger så udearealer i højere grad tænkes sammen med bygningernes indendørsarealer.
 

Længere perioder med tørke

Længere perioder med tørke, kan føre til en reduceret jordfugtighed, hvilket for visse typer af ler giver risiko for sætningsskader i form af revner i svage fundamenter.

Problemet skønnes af marginal betydning under danske forhold.

Af Jørgen Nielsen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk