Fugtigere vejr

Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, er der i perioden 2071 – 2100 generelt udsigt til varmere og fugtigere vintre, karakteriseret ved følgende klimadata:

Mildere klima giver anledning til ændrede betingelser for biologisk aktivitet af betydning for byggematerialernes holdbarhed og for indeklimaet.

Holdbarheden påvirkes i den udstrækning angreb af råd og af husbukke forværres. Flere solskinstimer kan endvidere give en større UV-belastning, der vil føre til en hurtigere nedbrydning af organiske byggematerialer, herunder træ, plast og maling. Tilpasning kan i vid ustrækning ske i form af ændret materialevalg og hyppigere vedligehold.

Mindre behov for opvarmning kan betyde, at indeklimaet om vinteren forbliver så fugtigt, at husstøvmider får bedre vilkår for overlevelse. Det kan give anledning til flere tilfælde af allergi. Tilpasning kan ske ved ændret drift og hyppigere og bedre rengøring.

Forslag til skærpede ydeevnekrav

Med henblik på tilpasning til mildere og fugtigere vintre kan der på den beskrevne baggrund peges på skærpede krav til ydeevne af fremtidens byggeri på følgende punkter:

Af Jørgen Nielsen, SBi 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk