Andre kommunale initiativer for miljø- og klimavenligt byggeri

Klimakommuner - forpligtende aftaler

Inden for de seneste  år er der kommet en række nye politiske initiativer til, hvor en kommune forpligtiger sig til frivilligt at neddrosle CO2 udledningerne eller energiforbruget og indfase vedvarende energikilder. Klimakommuner forpligter sig til ekstraordinære CO2 tiltag med krav om 2-3% reduktion årligt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Foreløbig har 41 kommuner indvilliget i at udvikle til at være klimabyer, heraf 13 ud af 17 i region Sjælland (Lolland, Vordingborg, Slagelse, Ringsted, Køge, Roskilde,Solrød, Greve, Stevns, Faxe, Sorø, Næstved, Holbæk).

Den statslige institution Elsparefonden søger at indgå ”Knæk kurven”- aftaler med kommunerne om standse væksten i elforbruget. I Region Sjælland har foreløbig Stevns, Sorø, Næstved, Køge, Kalundborg, Greve, Lejre, Faxe og Lolland kommuner indgået en sådan aftale. Ud over de kommunale forvaltninger har en lang række andre institutioner og forvaltninger indgået en sådan aftale.

Herudover har Klimaministeriet udnævnt 6 byer til energibyer på grundlag af deres særlige indsats for energibesparelser og klimatiltag. Det er Skive, Kolding, København, Albertslund, Herning og Århus - ingen fra region Sjælland.

I Green-Cities-samarbejdet deltager Albertslund, Ballerup, København, Fredericia, Herning, Kolding, Malmø og Allerød -  ingen fra region Sjælland. Her mødes de deltagende kommuner i et forpligtende netværk om at sætte mål for miljø og energiforbedringer og udveksle erfaringer og ideer hertil.

Af Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, RUC, 2009

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk