Strategier og handleplaner for miljø- og klimaaktiviteter

Nogle kommuner har strategier og handleplaner for miljø- og klimaaktiviteter, der måske også vil sigte på at involvere byggeriet, bl.a. Roskilde og Kalundborg, der sammen med Lolland er involveret i projekter om brug af vedvarende energiteknologier, og Greve, som har lavet handlingsplan for klimatilpasning af kloakering og afvanding af kommunen.

Albertslund Kommune har arbejdet med energibesparelser og miljøforbedringer siden 80’erne. Kommunen har et stort antal ensartede lejlighedskomplekser og parcel- og rækkehuse, som blev bygget under byggeboomet i 60’erne og 70’erne. I Kommunens lokal Agenda 21 arbejde er der siden 1993 gennemført kontinuerlige energi-, vand-, kemikalie- og affaldsreducerende tiltag både i kommunens egne institutioner og i boligblokkene, bl.a. gennem brug af et tætmasket overvågningssystem, og 5 ud af 6 forvaltningers miljøledelsessystemer er miljøcertificerede med ekstern revision.

Albertslund Kommune har siden sin første Agenda 21-plan i 1993 haft en ambitiøs målsætning om drastisk nedsættelse af wCO2 emissionen. Målet er en reduktion på 50% i 2010 og 80% i 2050, i henhold til Albertslund Kommunes Agenda-21strategi 2004 – 2007. Målsætningen om 50% reduktion ifht. 2010 er nået. Det er primært sket ved ændringer i produktionen, men i de seneste år er både el- og varmeforbruget stagnerende eller endda let stigende. For at komme videre i ressourcebesparelserne og ”knække kurven” efter en tids stagnation, opereres dels med miljøcertificering af alle institutioner, og med kommunens henvendelser direkte til borgere med et ressourceforbrug i den tunge ende. Der er udformet retningslinier for bæredygtigt byggeri og renovering (i kraft fra 2007), virksomheder tilbydes gratis miljøtjek, indvandrergrupper er blevet undervist i energibesparelser og der er gennemført undersøgelse af borgernes socio-kulturelt betonede holdning til miljø- energiområdet. En decideret klimapolitik er udformet i 2007.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk