Renovering

Energirenovering af kommunale ejendomme

Flere kommuner har igangsat projekter, der skal afprøve muligheder for nye organsiationsformer omkring energirenovering. EU-direktivet om energitjenester pålægger medlemsstaterne at fremme udvikling af energitjenester (såkaldte ESCO´s), der kan forestå effektiviseringer og energirenoveringer. Sådanne energitjenester kan præsentere et samlet forslag til energieffektivisering, som indeholder såvel analyse og implementering af energieffektiviseringer som finansieringen af dem, typisk opnået gennem garanterede besparelser på energiudgifter.

Kalundborg Kommune har i 2005 været pioner i at udvikle et partnerskab med et energitjenesteselskab (TAC a/s) til at finansiere og gennemføre renoveringer af tekniske anlæg og bygninger på 9 offentligt ejede bygninger. Finansieringen hentes hjem over garanterede besparelse på varme, vand og el mellem 15-30%. Strukturreformen har dog sat en midlertidig pause for projektet, men april 2008 ventes en kontrakt indgået.

Middelfart Kommune har i 2007 indgået kontrakt med energitjenesteselskabet TAC a/s om energirenovering af over 100 kommunale bygninger, skoler, kulturinstitutioner, børnehaver osv. På baggrund af en indledende analyse udfærdiges en plan for miljø- og energirenovering med samtidige forslag til andre renoveringsopgaver. Der udformes et projekt, hvor renoveringsopgaverne betales af de besparelser der opnås over en 7-årig periode. Samtidig med energibesparelser opnås et bedre indeklima. Brugerne inddrages i planerne for renovering af de kommunale bygninger og oplæres i betjeningen af de nye intelligente styringsanlæg til indeklima, belysning, ventilation mm. Energitjenesteselskabet påtager sig det samlede ansvar og garanterer besparelser på mindst 20 %. De forestår analyse, projektering, implementering og oplæring, og ansætter lokale firmaer til at udføre arbejdet.

Bydelsrenovering

Albertslund Kommune har indgået et partnerskab med et arkitektfirma (Nielsen og Rubow) og en energirådgiver (Cenergia) om standardplaner for energirenovering af ensartede betonlejligheder og typehuse. Ideen er at opnå billig masseproduktion ved lave planer og metoder, som kan bruges overfor et stort antal huse, og samtidig gøre det attraktivt for husejerne ved at tilbyde arkitekthjælp til bedre indeklima, udvidelse af boligarealet og andre typiske renoveringsopgaver.

Da husene blev bygget i 60’erne og 70’erne var energibesparelser ikke et krav, og samtidig trænger mange af husene generelt til renovering. Der kan således opnås mange fordele på en gang: at komme i gang med den nødvendige renovering, at opnå store besparelser på varmeregningen og at få glæde af gode arkitektoniske og indeklimamæssige løsninger. Planen er at foreslå løsninger, der vil kunne bringe husene ned på passivhus-standard og derved skære 90% af varmeforbruget. (Ingeniøren 22.2.2008, s.12)

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk