Lokalplaner

Stevns Kommune har i en lokalplan for en nyt boligområde ved Klippinge redegjort for at de via deres lokal Agenda 21 arbejde skal ”fremme bæredygtigt byggeri – herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering udvikles.”

(Lokalplan 81, Klippinge Nord, 2006). Der tænkes i at lokalplanlægningen skal sikre plads til alternative energiformer i naturgasområder og dermed dispenseres fra tilsutningspligten, ligesom forhold som regnvandsopsamling, naturlig ventilation, malingstyper mm. nævnes. Klippinge lokalplanen viser at der tænkes i at lokalplanen ikke må forhindre sådanne bæredygtige tiltag fra bygherren – ikke at den i sig selv fremmer det.

Solrød Kommune har projekteret et stort grønt område til blandet boligområde for ca. 750 beboere ved det såkaldte Trylleskov Strand. Heraf skal 75 være parcelhuse, og resten skal være tæt-lav og etageboliger. Her i blandt skal der både være senioregnede boliger og ungdomsboliger. Den nye bydel Trylleskov Strand skal være en ny type haveby med ”arkitektonisk spændende byggeri”. Bebyggelsen samles på ”øer”, som ligger i det grønne bylandskab, og der er projekteret ny S-togsstation, daginstitution og indkøbscenter. Der lægges vægt på at integrere udsyn og udsigt til den projekterede og eksisterende natur, og der er indtænkt en klimatilpasning i form af krav om vandafløb i relation til et engområde. Det grønne bylandskab skal mod strandvejen være inspireret af  Trylleskoven. Vest for banen skal landskabet være inspireret af mosen. Bydelen skal rumme op til 750 boliger. Der er reserveret areal til daginstitution, S-togstation, butikker og liberalt erhverv.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk