Kompetencer og krav i Egedal Kommune

Kommunens planafdeling har udarbejdet et detailleret materiale med kravspecifikationer, baggrundsrapporter, lokalplan og en miljøvurdering. Planafdelingen har løbende kommunikeret med bygherrer, håndværkere og købere hvor de vejleder om brug af løsninger og produkter, fortolker tekniske byggestandarder mm. Det har krævet en hel del ressourcer at gennemføre kontrol med selve byggeansøgningerne. Uden denne kompetence baseret på et samarbejde mellem de forskellige funktioner i administrationen, havde projektet måske udviklet sig anderledes.

Energi- og miljøkrav til nyt boligbyggeri

Ifølge DTU´s forskning i byggeriets innovationer v. Maj-Britt Quitzau, er Stenløse´s succes grundet i sammensætningen af den plan- og byggefaglige ekspertise i administrationen, kommunaldirektørens opbakning samt et velvilligt byråd der politisk ville bæredygtig byudvikling. Projektet er p.t. halvvejs realiseret selvom den generelle udvikling i boligmarkedet har betydet at grundsalget i Stenløse Syd har ligget næsten stille i foråret 2008. Bygherrer vælger at udskyde eller etapedele byggeri, og der er ikke salg i de nye boliger på projektstadiet som tidligere. Generelt er en del byggeri skudt 1-2 år i forhold til det tidligere forventede. Strategien med at hæve den energimæssige standard i nybyggeriet videreføres i Egedal kommunes Plan og Agenda 21 strategi 2008. Alle lokalplaner for samlede bebyggelser vil fremover blive pålagt krav om lavenergiklasse 1. Egedal Kommune har i kraft af sin placering i Frederikssunds fingeren med stor rummelighed til fortsat udbygning af boliger og erhverv. Det vil betyde at 5 % af kommunens husstande i løbet af få år vil bo i et lavenergihus.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk