Stenløse Syd – miljøvurdering og miljøkrav

Et planforslag for Stenløse Syd området til beboelsesformål blev efter lovkrav fra 2004 underlagt en strategisk miljøvurdering, som blev udført efter en nøje sammenligning af hvad et ordinært byggeri ville foranledige af miljøbelastninger overfor status quo og overfor et bæredygtigt byggeris profil. Den grundlæggende miljøvurdering efter vand, kemi, energi og naturværdier kunne man netop få politisk opbakning til at gøre efter vedtagelsen af Agenda 21 strategiens ovennævnte målsætninger. Det gav politisk en øget tilslutning til projektet i en kommune der ikke havde været vant til at blande sig i bygherrernes nærmere udformning af byggeriets materialeanvendelse mm. Det afstedkom også at der blev opbakning til udformning af en praktisk og præcis formulering af de ovennævnte miljøkrav med virkning for lokalplaner, tinglyste miljø-servitutter, udbudsmateriale, byggemodning, udstykning mm.

En konkurrence om en samlet planprojektering blev vundet af Bystrup, og herefter blev der udformet Kommuneplantillæg, rammelokalplaner og lokalplaner for at sikre at de vedtagne bæredygtighedskrav overholdes på alle niveauer og at kravene er tinglyst.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk