Støtte til lavenergibyggeri - Egedal Kommune

For enkeltparcellernes vedkommende er det op til de individuelle parcelkøbere at etablere kontakt med entreprenør, arkitekter, håndværkere og evt. typehusfirmaer for at tegne, planlægge og udføre byggeriet. Men i langt de fleste tilfælde har kommunens planafdeling været med ind over for at forhandle løsniger på energiramme kravene, på byggetekniske problemer mm. Der er således tale om en spredning af byggeprojekteringen og gennemførelsen iblandt en bred række af entreprenører og typehusfirmaer.

Kommunens myndighedsbehandling har lagt stor vægt på at energirammeberegningerne skal udføres korrekt og en tilknyttet energikonsulent giver forslag til hvordan det enkelte projekt optimeres til at overholde lavenergikravet. Der er desuden stillet krav om trykprøvning og termografi som en kontrol af byggeriets tæthed og de udførte isoleringsarbejder.

Et såkaldt CONCERTO projekt under EU igangsat 2008 følger Stenløse Syd projektet og har med en økonomisk ramme på 25 mio kr. til formål at sikre europæisk erfaringsudveksling, afholdelse af konferencer og støtte til 8 danske leverandører med henblik på udvikling af deres produkter. Desuden støttes opførslen af en CO2 neutral varmeforsyning i Stenløse Syd. Egedal kommune har påtaget sig projektledelsen og har oprettet et Concerto sekretariat som skal varetage kontakten mellem Concerto projektet og Egedal Kommunes projekt i Stenløse Syd.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk