Barrierer mod energibesparelser

Det kan således teknisk og økonomisk lade sig gøre at opnå meget store energibesparelser både i nybyggeriet og ved renovering af eksisterende bygninger. Hvorfor gøres det så ikke i større omfang? Det ses, at bygningsreglementets krav følges, mens det er undtagelsen snarere end regelen, at der bygges mere energieffektive bygninger end krævet. Ligeledes viser erfaringer fra energimærkeordningen, at selvom der i 75 % af de energimærkede bygninger er fundet besparelser med mindre end 8 års tilbagebetalingstid, så gennemføres hovedparten af disse ikke. (DTU 2004).

Kommunernes Landsforening har gennemført en undersøgelse af barrierer mod energibesparelser i offentlige bygninger (KL 2004), hvorfra det konkluderes, at de primære barrierer ligger i

Der er også gennemført undersøgelser af beboelsesejendomme på baggrund af interview med energimærkekonsulenter (Jensen 2004). Større beboelsesejendomme kan være udlejningsejendomme, boligforeninger, offentligt eller institutionelt ejede bygninger eller større andels- eller ejerforeninger. Der må derfor formodes at være mange forskellige typer af barrierer. I undersøgelsen fremhæves følgende forhold:

Tilsvarende er mindre ejendomme undersøgt, hvor følgende barrierer blev nævnt.( Jensen 2004):

Andre undersøgelser (Gram-Hanssen 2007, Baggrundsrapport 2004) fremhæver forhold som

Der mangler dybere viden om bygningers tilstand, og om hvad der kunne motivere husejere til at gå i gang med energirenoveringer (DØR 2006 c).

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk