Eksisterende byggeri: Potentialer for CO2-reduktion

Den eksisterende bygningsmasse kan opdeles i erhverv, offentlige bygninger og husholdninger. Husholdninger opdeles videre i etagebyggeri og en- og tofamilieshuse.

I erhverv udgør rumvarme, ventilation og belysning ca. 70 PJ ud af et samlet slutforbrug på 213 PJ, og besparelsespotentialerne vurderes på et ganske vist usikkert grundlag at være 40-60 % på lidt længere sigt. (Potentialevurdering 2004)

I offentlige bygninger udgør belysning 1/3 af elforbruget! Her vurderes det at 35 % på kort sigt og yderligere 50 % på lidt længere sigt kan spares. Her kan tænkes på elsparepærer og diodebelysning, men også ændringer i arkitektur og brug af lysledere og glasmursten. En anden interessant faktor er varmespildet ved ventilation, som udgør 27 % af det samlede varmespild, og hvor forbedrede teknikker og varmegenvinding vurderes at kunne give op til 80 % besparelser. Herudover vil der kunne opnås besparelser som for alle andre bygninger ved forbedret isolering og udskiftning af vinduer, eftersyn af varmeanlæg mv.(Potentialevurdering 2004).

For husholdninger udgør elforbruget til belysning ca. 1/6 og også her forventes besparelsesmuligheder på 75 % på lidt længere sigt. Det største varmetab sker gennem klimaskærmen, og her vil der ved forbedret isolering kunne opnås 10-15 % besparelser på kort sigt og 40 % på længere sigt, (DTU 2004). Udskiftning af vinduer giver den største besparelse på op til 85 %, da mange ældre huse har store varmetab gennem ruderne. Tætning og varmegenvinding vil kunne reducere tabet fra ventilation og der vil også kunne opnås besparelser på opvarmning af vand (Potentialevurdering 2004).

Der er lavet mange undersøgelser og vejledninger til hvad der kan gøres teknisk set og hvor store besparelser der kan opnås med mange beskrevne eksempler (bl.a. DTU 2004, DØR 2006 c, DØR 2007a, DØR 2007b, DØR 2007c, Energitjenesten og Elsparefonden, Tommerup 2006 og Tommerup 2007). Disse generelle data og gode eksempler kan dog være vanskelige at overføre til det enkelte hus, da der selvsagt er store forskelle fra hus til hus.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk