Yderligere initiativer for energibesparende byggeri

Der kan gøres mere – det gælder om at komme i gang!

Hensigterne omkring bygningsreglementet og energimærkeordningen er fulgt op med nye regler på området, der er afsat penge til forskning og rådgivning og der er sat konkrete besparelsesmål for energiselskaberne, læs mere på siden om regulering.

Imidlertid kunne der gøres mere for at overkomme barrierne mod energirenovering og der kan satses mere på initiativer til at fremme de forskellige muligheder for indsats. Byggebranchen og energiorganisationer har fremsat flere forslag (Byggesektoren 2004, Dansk byggeri 2006, DØR 2006 a, DØR 2006 c, DØR 2007a), som kan sammenfattes i følgende bruttoliste:

Skærpelse af lovgivningen

Støtte til forskning og vidensudvikling

Nye samarbejdsformer i byggesektoren

Lokal indsats i kommuner og regioner

Denne bruttoliste af handlemuligheder vil kunne udvikles og føre til nye muligheder, hvis der kommer erfaringer og dialog i gang. Så der er mest af alt behov for at komme i gang og afprøve forskellige muligheder, så alle kan lære af erfaringerne!

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk