Handlingsplan for energibesparelser

Analyser og diskussioner af potentialer for besparelser lagde op til en handlingsplan for en fornyet energispareindsats, som blev vedtaget i et bredt forlig i 2005 (Handlingsplan 2005). Her fremsættes en lang række initiativer som antages at fremme energibesparelser i bygninger.

Modernistisk parcelhus
Fra bebyggelsen Fremtidens Parcelhuse, Herfølge (foto: Rune Johansen)

For nybyggeriet er de væsentligste virkemidler

For det eksisterende byggeri er det vedtaget at indføre

For at fremme energibesparelser i det offentlige er det besluttet, at

Net- og distributionsselskaber får nye roller, bl.a. i forbindelse med energirenovering:

Hertil kommer hensigtserklæringer om støttemidler til om at fremme forskning, rådgivning, samarbejde i byggebranchen, information og synliggørelse mm. til støtte for energibesparelser i bygninger, bl.a. med lokale energispareudvalg.

Af Inger Stauning, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk