Kommunal benchmarking – evalueringer og indikatorer

En række forskellige lokal Agenda 21 grupper har indgået samarbejdsrelationer i forskellige former, hvor erfaringsudveksling og benchmarking er sat på dagsorden. I det såkaldte Green Cities (tidl. Dogme 2000) samarbejde som blev startet af Albertslund Kommune, samarbejder lokal Agenda 21 frontkommuner der ønsker en vedvarende forbedring i deres miljøindsats (Albertslund, Ballerup, Kolding, København, Herning, Fredericia og Malmö og Allerød). Heri indgår en gensidig erfaringsudveksling om kommunens rolle i at være drivende i klima- og miljøbyggeri, byggesagsbehandling mm. I deres indbyrdes ”kappestrid” forekommer en type af benchmarking dynamik. Øresund 21 er et tilsvarende netværk af lokal Agenda 21 kommuner for gensidig erfaringsudveksling, og heri indgå Roskilde Kommune, der for nylig har vedtaget at sætte lavenerginormer for nybyggeri på deres egne grunde.

Netværk af klimakommuner

Kommunernes Landsforening er (marts 2008) ved at udforme et nationalt netværk af klimakommuner. Det skal omfatte de kommuner der i 2007 og 2008 har erklæret sig som villige til ekstraordinære CO2 tiltag sammen med Danmarks Naturfredningsforening eller i tilknytning til den statslige institution Elsparefonden´s aftale med en række kommuner om at ”knække kurven”.

Inden for de seneste 2 år er der kommet en række nye politiske initiativer, hvor kommuner forpligtiger sig til frivilligt at neddrosle CO2 udledningerne eller energiforbruget og indfase vedvarende energikilder. Flere kommuner har lavet en kortlægning af klimagasudslip i kommunen og derudfra udviklet handlingsplaner for at reducere udslippet, bla. ved hjælp af KL's CO2-beregner.

Indikatorer

For at kunne dokumentere indsatserne er det oplagt at kommunen offentliggør klima- og miljøindikatorer baseret på data over de forskellige boligformers energiforbrug og energi- og opvarmningsformer; gerne så konkret som muligt på forskellige hustyper og delområder af kommunen. Energimærkeordningen giver et unikt datamateriale for alle større bygninger og for et stadigt stigende antal mindre huse, efterhånden som de sættes til salg. Det vil kunne bidrage til at det meget tunge og komplekse klimapolitiske område kan operationaliseres og gøres mere konkret, idet man kan synliggøre kommunens forskellige klasser af energiforbrug , hvilket kan være med til at fremsætte prioriteringer for en kommunal indsats. Albertslund Kommune har været tidligt ude med at udforme sådanne energi- og klimaindikatorer for egne bygninger og for boligforeninger.

Af Jesper Holm, RUC, 2008/9

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk