Kommunernes kompetencer

Kommunerne har en bred professionel viden om energi- og miljøforhold i deres plan-, miljø- og byggetekniske administration. Det har de fra de projekterende og planforberedende arbejde, fra daglige drifts- og forhandlingsrutiner i:

Denne viden omfatter således både forskellige former for energi-produktion og - distribution, viden om energitab ved transmisson og forbrug (isolering og energi), generel viden fra BBR registret om ejendommenes forfatning i kommunen, deres alder, bygningskonstruktion, energikilder mm., viden om ledningsnet og forsyning, og den omfatter byggetekniske forhold ift Bygningsreglementets bestemmelser.

Som myndighedsorgan på bygnings- og boligområdet forvalter og samordner kommunerne samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn i relation til sikring af udbygning og nytilflytning, sikring af forsyning og komfort og socialt fællesskab i boligområder, og de forvalter regeringens generelle energi-, miljø- og klimapolitiske kampagner, regler og love. Det giver kommunerne en central position ift. aktuelle bestræbelser for at danne øget opmærksomhed og fokusering på de muligheder der ligger i klima- og miljøtilpasset byggeri og renovering. Der foreligger muligheder for at kommunerne direkte kan normsætte krav til nybyggeri og renovering i lokalplanerne og i byggesagsbehandlingen, og der ligger muligheder for en række mere kampagnebaserede tiltag..

Hvis vi ser på hvad der kan reguleres på i de kommunale indsatser, viser erfaringerne at der en meget bred vifte af forhold med klima- og miljørelevans for byggeriet:

Af Jesper Holm, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk